ReadyPlanet.com
dot
dot

dotการสืบค้นข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกarticle
ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อติดตามสำเนาใบขนฯ จากตัวแทนออกของที่ให้บริการ นำมาจัดเก็บเป็นชุดเอกสารตามบัญญัติของกฎหมายศุลกากร article
รหัสสถานที่ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
ใบกำกับการขนย้ายสินค้า กับ VGM
โครงการเอกซเรย์ล่วงหน้า ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร (ไอซีดีลาดกระบัง)article
ประกาศกรมศุลกากรที่ 73/2559 ตามมาตรา 12 แห่ง พรก.พิกัด (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2559)article
ทำไมส่งใบขนสินค้าไม่ได้ ??
หัวข้อประกาศและคำสั่งกรมศุลกากรarticle
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์article
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 1164
Copyright © 2012 All Rights Reserved.