ReadyPlanet.com
dot
dot

dotใบกำกับการขนย้ายสินค้า กับ VGM
ประกาศกรมศุลกากรที่ 73/2559 ตามมาตรา 12 แห่ง พรก.พิกัด (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2559)
สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙
สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตัวอย่างใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าหรือนำออกชั่วคราว (ภาษาจีน)
หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 1164
Copyright © 2012 All Rights Reserved.