ReadyPlanet.com
dot
dot

dotคู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import)
เรื่องน่ารู้
ขั้นตอนการนำเข้าของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม พ.ร.ก.พิกัดฯ ภาค 4 ประเภท 2(2)
ขั้นตอนการนำเข้าของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม พ.ร.ก.พิกัดฯ ภาค 4 ประเภท 2(1)
พิธีการศุลกากรทางอากาศarticle
พิธีการศุลกากรทางเรือ
พิธีการศุลกากรทางบก
พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการรับสิ่งของที่นำเข้าทางไปรษณีย์
หน้า 1/1
1
[Go to top]ศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 1164
Copyright © 2012 All Rights Reserved.