ReadyPlanet.com
dot
dot

dotศูนย์บริการศุลกากร ได้จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานที่ด่านมุกดาหาร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากร เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี”
ศูนย์บริการศุลกากรให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชนญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัย AIT
ฝึกอบรมความรู้เรื่องพิธีการนำเข้ารถยนต์ เก่า-ใหม่ และขั้นตอนการขอใบอนุญาตการนำเข้ารถยนต์
ศูนย์บริการศุลกากร และ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Overview about Customs Department” แก่คณะทูตจากประเทศไนจีเรีย article
หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 1164
Copyright © 2012 All Rights Reserved.